Stewart Hughes – Chairman & CEO của tập đoàn

Hướng dẫn: Nhấn vào biểu tượng ic ở góc trái trên Video để xem các video khác trong cùng playlist.