CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA ĐẠT CHUYẾN ĐI NHẬT BẢN 2014

Chương trình thi đua được áp dụng cho Nhà Phân Phối của Unicity tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nhà phân phối đạt 14 điểm sẽ được 01 suất miễn phí.

Nhà phân phối đạt 24 điểm sẽ đat 02 suất miến phí.

Mỗi Nhà phân phối có thể đạt tối đa 02 suất miễn phí.

Lưu ý: Vé máy bay miễn phí chỉ được tình từ Hà Nội hoặc HCM đến Nhật và quay về.

 

Các điều khoản và điều kiện:

1. Đối với nhà phân phối gia nhập Unicity trước ngày 1/5/2014 thì điểm tích lũy từ việc duy trì và/hoặc tăng cấp sẽ dựa vào cấp bậc cao nhất của nhà phân phối trong giai đoạn từ tháng 1/2014 cho đến tháng 4/2014.

2. Đối với nhà phân phối gia nhập Unicity sau ngày 1/5/2014 thì điểm tích lũy từ việc duy trì và/hoặc tăng cấp sẽ dựa vào cấp bậc nhà phân phối đạt được trong tháng đầu tiên gia nhập.

3. Trong suốt giai đoạn thi đua, nếu nhà phân phối đạt cấp bậc cao hơn cấp bậc cơ sở thì cấp bậc mới đó sẽ là cấp bậc cơ sở cho những tháng tiếp theo.

4. Ưu đãi đặc biệt dành cho cấp bậc Director: Đối với nhà phân phối gia nhập Unicity trước ngày 1/5/2014 mà chưa đạt cấp bậc cao hơn Executive Manager và chưa từng đạt tiêu chuẩn cho bất cứ một chuyến đi tưởng thưởng nào của Unicity trước đó sẽ nhận được môt suất miễn phí nếu đạt cấp bậc Director hoặc cao hơn ít nhất một lần trong suốt giai đoạn thi đua.

Lưu ý: Nhà phân phối phải có ít nhất 1500 TV trong tháng đạt danh hiệu đó và phải duy trì được ít nhất là cấp bậc Executive Manager trong tháng kế tiếp ngay sau khi lên danh hiệu và đạt chuyến đi. (Điều đó có nghĩa là Nhà phân phối phải đạt danh hiệu Director lần đầu tiên trong tháng 5,6,7).

5. Đối với cấp bậc Director và cao hơn, nhà phân phối bắt buộc phải có ít nhất 1500 TV trong tháng để có thể nhận được điểm tích lũy trong tháng đó.

6. Tất cả các nhà phân phối sẽ phải đat câp bậc Executive Manager ít nhất 02 tháng HOẶC cấp bậc Director hoặc cao hơn ít nhất 01 tháng trong suốt giai đoạn thi đua.

7. *Điểm cộng đặc biệt – Nhà phân phối có cấp bậc từ Manager đến Executive Manager sẽ nhận được 01 điểm cộng nếu trong tháng đạt 1500 TV hoặc cao hơn. Nhà phân phối bắt buộc phải duy trì cấp bậc cơ sở của mình để nhận điểm cộng này (Ít nhất cấp bậc Manager đối với những NPP có cấp bậc cơ sở thấp hơn Manager).

8. Nếu như có nhiều nhà phân phối trong cùng hệ thống hàng dọc đạt cấp bậc EM thì nhà phân phối EM cuối cùng của hệ thống sẽ đạt điểm tăng cấp. Những người bảo trợ cấp trên đạt EM mới sẽ chỉ nhận được điểm duy trì cấp. Điểm tăng cấp dành cho người bảo trợ cùng đạt EM chỉ được tính trừ phi người bảo trợ này có ít nhất 2000 OV (không tính nén) ở chân thứ 2 trở đi và nhận được sự cho phép của Unicity.

9. Trong suốt giai đoạn thi đua, nhà phân phối phải duy trì 200 PV hàng tháng tại Việt Nam.

10. Nhà phân phối phải duy trì ít nhất 100PV hàng tháng tại Việt Nam kể từ khi chương trình thi đua kết thúc cho đến ngày tổ chức chuyến đi.

11. V ào cuối giai đoạn đánh giá, nhà phân phối đạt tiêu chuẩn sẽ phải đích thân tham gia chuyến đi. Nhà phân phối đạt tiêu chuẩn nhưng không thể tham gia sẽ bị hủy bỏ toàn bộ số điểm. Điểm tích lũy trong chuyến tưởng thưởng đi Nhật Bản sẽ không được chuyển nhượng hoặc trao đổi.

12. Nhà phân phối tự chịu trách nhiệm xin visa và các giấy tờ cần thiết để nhập cảnh vào Nhật Bản. Unicity sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp trượt visa nào.

13. Nhà Phân Phối sẽ phải đặt cọc một khoản tiền cho chuyến đi ngay khi đăng ký để đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ xin Visa. Số tiền sẽ được trả lại cho NPP sau khi hoàn thành việc xin Visa, nếu NPP nộp hồ sơ xin Visa muộn và không kịp làm Visa, khoản đặt cọc này sẽ được dùng để chi trả cho các chi phí mà công ty phải trả liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến đi. Số tiền cụ thể sẽ được thông báo sau.

14. Unicity có quyền thay đổi chương trình thi đua mà không cần báo trước. Unicity không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát, trì hoãn hay hủy bỏ nào do các hãng hàng không, các vấn đề chính trị, nổi loạn, cưỡng chế, thảm họa thiên nhiên hay các vấn đề tương tự gây ra dẫn đến hủy bỏ hoặc hoãn toàn bộ hay một phần của chuyến đi này.

Ví dụ:

1. Đối với nhà phân phối gia nhập Unicity trước ngày 1/5/2014 thì điểm tích lũy từ việc duy trì và/hoặc tăng cấp sẽ dựa vào cấp bậc cao nhất của nhà phân phối trong giai đoạn từ tháng 1/2014 cho đến tháng 4/2014.

Ví dụ (tiếp tục):

2. Đối với nhà phân phối gia nhập Unicity sau ngày 1/5/2014 thì điểm tích lũy từ việc duy trì và/hoặc tăng cấp sẽ dựa vào cấp bậc nhà phân phối đạt được trong tháng đầu tiên gia nhập.


 

Video clip chuyến đi tưởng thưởng Nhật Bản 2014

Từ khóa: sản phẩm Unicity việt nam, san pham unicity viet nam, ban hang da cap, bán hàng đa cấp, Ban hang da cap chan chinh, bán hàng đa cấp chân chính, Công ty unicity Việt Nam, cong ty Unicity Vietnam, Du an cuoc song hanh phuc, dự án cuộc sống hạnh phúc, Happy life Project, Mo hinh ban hang da cap, Mô hình bán hàng đa cấp, Thuc pham chuc nang, Thực phẩm chức năng, my pham unicity, mỹ phẩm unicity, make life better, quỹ make life better, từ thiện, tu thien, kinh doanh theo mang, kinh doanh theo mạng, tap doan unicity, tập đoàn Unicity