Giấy tờ pháp lý và tài liệu cần thiết

Nhấn vào biểu tượng để xem, hoặc click chuột phải, chọn “Save target as…” để tải về máy.

Quý Nhà Phân Phối vui lòng cập nhật các tài liệu khác và các thông báo mới nhất liên quan đến hoạt động Bán Hàng Đa Cấp tại mục “Tin tức & sự kiện” trên website và văn phòng, chi nhánh Unicity Marketing Việt Nam.


Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Cập nhật lần 6 ngày 19/10/2016

Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Cập nhật lần 5 ngày 19/04/2016

Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Cập nhật lần 4 ngày 19/11/2015

Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Cập nhật lần 3 ngày 16/09/2015

Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Cập nhật lần 2 ngày 22/07/2015

Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Cập nhật lần 1 ngày 10/04/2015


Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
Cập nhật 12/02/2015

Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
Cập nhật 18/10/2016

Unicity Marketing Vietnam
Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Chi nhánh Hà Nội
Cập nhật 01/11/2016


Unicity Marketing Vietnam
Đơn đặt hàng
Cập nhật 01/11/2016

Unicity Marketing Vietnam
Danh mục hàng hóa
Cập nhật 01/11/2016

Unicity Marketing Vietnam
Chương trình đào tạo cơ bản
Cập nhật 10/2016

Unicity Marketing Vietnam
Quy tắc hoạt động
Cập nhật 12/2015

Unicity Marketing Vietnam
Chương trình trả thưởng
Cập nhật 12/2015

Unicity Marketing Vietnam
Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Cập nhật 01/2016

Unicity Marketing Vietnam
Catalog sản phẩm
Cập nhật 10/2016

 

Pháp luật về bán hàng đa cấp

Nhấn vào biểu tượng để xem, hoặc click chuột phải, chọn “Save target as…” để tải về máy.


Unicity Vietnam
Nghị Định Chính Phủ
Số 42 năm 2014

Unicity Vietnam
Thông Tư Bộ Công Thương
Số 24 năm 2014

Unicity Vietnam
Nghị Định Chính Phủ
Số 71 năm 2014

Unicity Vietnam
Nghị Định Chính Phủ
Số 185 năm 2013