Giấy tờ pháp lý và tài liệu cần thiết

Nhấn vào biểu tượng để xem, hoặc click chuột phải, chọn “Save target as…” để tải về máy.

Quý Nhà Phân Phối vui lòng cập nhật các tài liệu khác và các thông báo mới nhất liên quan đến hoạt động Bán Hàng Đa Cấp tại mục “Tin tức & sự kiện” trên website và văn phòng, chi nhánh Unicity Marketing Việt Nam.