Lịch sử phát triển

Unicity được thành lập cách đây hơn 10 năm sau sự hợp nhất của 2 công ty: Rexall Showcase International và Enrich International.

Rexall Showcase International là công ty con chuyên mảng bán hàng trực tiếp thuộc Rexall — một tập đoàn rất uy tín có lịch sử hình thành từ đầu những năm 1900. Vào cuối những năm 1980, Rexall Showcase trở thành một tổ chức tiếp thị trực tiếp, sau được Royal Numico mua lại vào năm 2000.

Enrich International là một công ty kinh doanh theo hình thức đa cấp thành lập vào năm 1972 và trở thành công ty đầu tiên đóng gói và tiếp thị thành công các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ thảo dược vào viên nén (viên con nhộng) cho mục đích thương mại. Enrich International được bán cho Royal Numico vào năm 1999, và được hợp nhất với Rexall Showcase vào năm 2001 để tạo ra Unicity Network.

Unicity Network được giới lãnh đạo nội bộ mua lại vào năm 2003 và được đổi tên thành Unicity International, Inc. Ngày nay, Unicity là một tập đoàn kinh doanh theo mạng với sự hiện diện mạnh mẽ tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.