Nguyên tắc hoạt động
dành cho Nhà Phân Phối của Unicity

Unicity cam kết hoạt động kinh doanh một cách chân chính và mỗi Nhà phân phối đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiêu chí kinh doanh đó của Công ty.

1. Nhà Phân Phối phải luôn mang thẻ khi ra vào công ty, khi tham gia hoạt động tư vấn và các hoạt động khác được tổ chức có sử dụng danh nghĩa của Unicity.

2. Nhà Phân Phối không được trình bày sai lệch về cơ hội kinh doanh cùng Unicity hoặc nói khác đi về chương trình Bán Hàng của Unicity (Ví dụ: Có thể thành công mặc dù không cần nỗ lực nhiều, sản phẩm của Unicity chữa bách bệnh…)

3. Nhà Phân Phối phải đưa ra những thông tin trung thực, chính xác về chất lượng sản phẩm và chính sách trả thưởng dựa trên những thông báo chính thức từ Unicity Việt Nam.

4. Nhà Phân Phối không được đưa ra những bình luận gây ảnh hưởng không tốt đến những công ty hoặc những sản phẩm của các công ty cạnh tranh.

5. Nhà Phân Phối không được bán sản phẩm thấp hơn mức giá bán lẻ quy định, không được trưng bày sản phẩm tại các điểm bán lẻ, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Nhà Phân Phối không được thực hiện hành vi lôi kéo các Nhà Phân Phối đang hoạt động tại những nhóm khác vào tham gia hoạt động tại nhóm của mình.

7. Nhà Phân Phối không được thực hiện hành vi dự trữ hàng mà bản thân chưa có khả năng bán, nhằm mục đich tăng danh hiệu hoặc đạt được sự tưởng thưởng.

8. Nhà Phân Phối không được tổ chức các buổi huấn luyện, hội họp…gây mất trật tự, an ninh xã hội. Các buổi hội thảo tổ chức đông người phải được sự đồng ý của Unicity và các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức.

9. Nhà Phân Phối cần luôn nói và suy nghĩ tích cực về công ty, chính sách và sản phẩm. Cần có thái độ đúng mực đối với nhân viên công ty và các nhà phân phối khác cùng hoạt động.

10. Nhà phân phối không được sử dụng logo, hình ảnh và hoạt động của riêng của đội nhóm dưới danh nghĩa của Unicity. Nhà phân phối không lưu hành các tài liệu, băng đĩa, tờ rơi, website hay các hình thức quảng bá khác liên quan đến hình ảnh và sản phẩm của Unicity mà chưa được sự đồng ý của Unicity và các cơ quan chức năng.

Từ khóa: sản phẩm Unicity việt nam, san pham unicity viet nam, ban hang da cap, bán hàng đa cấp, Ban hang da cap chan chinh, bán hàng đa cấp chân chính, Công ty unicity Việt Nam, cong ty Unicity Vietnam, Du an cuoc song hanh phuc, dự án cuộc sống hạnh phúc, Happy life Project, Mo hinh ban hang da cap, Mô hình bán hàng đa cấp, Thuc pham chuc nang, Thực phẩm chức năng, my pham unicity, mỹ phẩm unicity, make life better, quỹ make life better, từ thiện, tu thien, kinh doanh theo mang, kinh doanh theo mạng, tap doan unicity, tập đoàn Unicity